ESCOLA ESTADUAL PROFª ZILAH F V PASSARELLI DE CAMPOS