ESCOLA ESTADUAL PROFA MARIA V. RODRIGUES DE AZEVEDO