ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ETELVINA DE GOES MARCUCCI